Nachbarn treffen Nachbarn

3. Grenz Picknick

Soboty pro sousedství | Samstage für Nachbarschaft | Soboty dla sąsiedztwa CZ - DE - PL - SK] CZ: Hranice není normální, nenechme si ji zase vnutit. Setkávejme se, povídejme si, pomáhejme si, žijme spolu! Třeba každou sobotu, dokud to bude třeba. DE: Eine Grenze da wieder zu haben ist wirklich nicht normal. Lassen wir uns sie nicht wieder aufzwingen. Treffen wir uns, unterhalten wir uns, helfen wir uns, leben wir gemeinsam - z. B. jeden Samstag, so lange es nötig ist! PL: Granica nie jest normalna, nie zmuszajmy jej ponownie. Spotkajmy się, porozmawiajmy, pomóżmy sobie, żyjmy razem! Może w każdą sobotę tak długo, jak to zajmie. SK: Mať znovu hranicu nie je normálne, nenechajme si ju zase vnútiť. Stretávajme sa, rozprávajme sa, pomáhajme si, žime spolu! Hoci aj každú sobotu, dokým to bude nutné! Výzva | Aufforderung | Wezwanie [CZ/DE]: https://www.facebook.com/groups/229694358306034/permalink/236154514326685/

Impressionen

Auch auf meinem Insta Kanal

Druckversion | Sitemap
© Video Art-ig Private Website betrieben durch Bernhard Sven Große, Dresden Tel: 01743023189